junis  

Reklama
Ef-Ka_Uslugi_Ksiegowe, Ubezpieczenia, Polisy OC
Reklama
JUNIS Dystrybutor Systemu Symfonia Premium
Reklama
. . . .

N a j n o w s z e
o f e r t y   p r a c y
Współpraca SKwP
Współpracujemy ze
Stowarzyszeniem
Księgowych w Polsce
www.gdansk.skwp.pl
Ogłoszenia z dnia: 2019-04-17
Stanowisko:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsce pracy:
Gdańsk
Kontakt:
info@schewe.pl
Szukamy osoby,która przejmie obowiązki Gł.Księowej
Opis stanowiska:
 sporządzanie sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa –Urząd Skarbowy, GUS, Banki, FCA POLAND i inne instytucje,  ustalanie zasad sporządzania dokumentów finansowo-księgowych oraz kontrolowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości ich sporządzania,  uzgadnianie stanów magazynowych,  sporządzanie Deklaracji VAT w tym VAT-UE,  rozliczanie PDOF właścicieli Firmy,  bieżące monitorowanie przepisów prawa i proponowanie rozwiązań księgowych do nowych wymogów;  zarządzanie zespołem na poziomie merytorycznym i organizacyjnym,  sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, współpraca z Biegłym Rewidentem.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe kierunkowe,  minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego,  dodatkowym atutem są : Certyfikat Ministra Finansów, doświadczenie zawodowe w branży motoryzacyjnej,  umiejętność obsługi programów Symfonia – moduły : Finanse i Księgowość oraz Środki Trwałe,  bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów z zakresu podatków PIT, PCC, VAT, ustawy o rachunkowości, zagadnień WDT, WNT, import , eksport,  dobra znajomość pakietu MS Office, arkusza kalkulacyjnego Excel,  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,  niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub przestępstwa skarbowe,  umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy,  dobra komunikacja interpersonalna.
Inne:
Oferujemy:
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  szkolenia zawodowe,  pracę w miłym zespole.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Obsługi Samochodów Schewe i Synowie s.j. z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
ID:4854-2000
junis
Odpowiadając na ogłoszenie
powołaj się na serwis:
www.donas.pl
Ogłoszenia z dnia: 2018-06-20
Stanowisko:
Główny Księgowy
Miejsce pracy:
LANGOWSKI SHIPPING
Gdynia
Kontakt:
praca@langowski.eu
Opis stanowiska:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji i rozliczeń podatkowych firmy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego. • Sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń podatkowych. • Sporządzanie sprawozdań dla instytucji zewnętrznych wymaganych przepisami prawa. • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych oraz analiz i raportów na potrzeby Zarządu. • Nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych. • Kontrola dokumentów księgowych. • Nadzór nad rozliczeniami firmy z kontrahentami. • Odpowiedzialność za politykę rachunkowości i plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe. • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP, banki) oraz audytorami zewnętrznymi. • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość). • Bardzo dobra znajomość przepisów Ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych. • Praktyczna wiedza z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, regulacji ZUS oraz finansów. • Co najmniej 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku. • Zdolności analityczne, dokładność i sumienność. • Dobra organizacja pracy, inicjatywa w działaniu. • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów Excel i Word. • Znajomość obsługi programu CDN Optima mile widziana.
Inne:
• Umowa o pracę w rozwijającej się firmie. • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia. • Stabilne warunki zatrudnienia.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail praca@langowski.eu W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. RODO przed wysłaniem do nas CV prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się na stronie: langowski.eu/pl/kariera oraz o zamieszczenie w CV oświadczenia o treści znajdującej się na stronie: langowski.eu/pl/kariera Informujemy, że otrzymane CV, które nie będą zawierały ww. oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.
ID:4847-2000
Polecamy
Porównywarka ubezpieczeń
Odpowiadając na ogłoszenie
powołaj się na serwis:
www.donas.pl


Prosimy o przesłanie treści ogłoszenia na adres:
praca@donas.pl

Ogłoszenia publikujemy nieodpłatnie

Ubezpieczenia Polisy OCb.e.t.a.2.5.1.0.2.0.1.0
Patronat nad serwisem:
junis  Dystrybutor Systemu SYMFONIA

Serwis Giełda Pracy nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.